תקנון חוג אנגלית

1. כללי

 1. פעילות החוג בבית הספר הינה למשך 10 חודשים, החל מה 3.9.23 ועד ה 30.6.24 למעט ערבי חג וימים בהם לא מתקיימים לימודים בבית הספר, כגון חגים וימי שבתון.
 2. בחודש יולי תתקיים קייטנת אנגלית-במתכונת שונה ועל כך תתקבל הודעה מסודרת לפני.
 3. מחיר החוגים הינו מחיר שנתי המחולק למספר חודשי הפעילות וכולל בתוכו את הימים בהם המרכז אינו מפעיל חוגים עקב חגים וחופשות, כמצוין בסעיף 1.
 4. פתיחת החוג מותנית במספר מינימום של נרשמים לפי שיקול דעת ההנהלה.

2. אופן ההרשמה והסדר התשלום

 1. התשלום יתבצע באמצעות הוראת קבע\צ'קים לכל חודשי הפעילות (מקסימום של 10 חודשים-ספטמבר עד יוני) התשלום הינו חודשי ויבוצע כל 10 לחודש.
 2. כל נרשם יחויב בעת הרישום בדמי רישום שנתיים עבור ניהול, תחזוקה, וביטוח אחריות מקצועית(בשום מקרה של ביטול לא יהיה החזר של דמי ההרשמה).
 3. במידה ולאחר ההרשמה לא תימצא קבוצה מתאימה לתלמיד-דמי הרישום יוחזרו.

3. נהלי ביטול השתתפות והחזר בגין שיעורים שבוטלו:

 1. לא יתאפשרו ביטולים ו/או החזר כספים רטרואקטיבית.
 2. שיעור שיבוטל ביוזמת המורה-יוחזר במועד אחר בסוף תקופת הפעילות.
 3. במקרים בהם המורה לא תגיע מכל סיבה שהיא, השיעורים יועברו ע"י מורה אחרת או ידחו למועד אחר.
 4. ביטול ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות בחוג מחייב בתשלום מלא של אותו חודש והמשתתף/ת יהיה רשאי להמשיך בחוג עד סוף החודש.
 5. כל תלמיד נרשם לקבוצה אחת אורגנית. במקרה של אי הגעה לשיעור מסיבות אישיות לא יהיה ניתן להשלים בקבוצה אחרת.
 6. לקוחות הנרשמים מתחילת השנה ועד ה01/01 יוכלו לבטל את המנוי עד ה01/03, לא יתקבלו ביטולים לאחר תאריך זה.
 7. לקוחות הנרשמים מתאריך 01/02 ואילך יוכלו לבטל עד חודשיים מיום הרישום. לאחר חודשים לא ניתן לבטל את המנוי.
 8. לא ניתן להקפיא את המנוי.
 9. החוג מתקיים בבתי הספר אך אינו כפוף לאירועים שונים בבתי הספר כגון: טיולים או אירועים מיוחדים, ולכן שיעור שיתבטל בעקבות אירוע מטעם בית הספר לא יושלם.

4. הנהלת החוגים רשאית לבטל השתתפות של תלמיד שיפר את כללי ההתנהגות ויתנהג שלא כמקובל.

5. במסגרת החוג יחולקו ספרונים לעידוד הקריאה בבית. ספרון שיאבד או יושחת יחויב בתשלום עבור קניית ספרון חדש.

6. השיעורים בנויים ומפוקחים ע"י יעל כהן מורה מקצועית ומוסמכת להוראת האנגלית ומנהלת החוגים, החוגים מועברים ע"י מורות המוסמכות להעברת החוג.

7. הנחות- סכום השתתפות חודשי הינו 257 ש"ח, הנחת אח נוסף 10%.

8. ההנהלה רשאית לערוך שינויים בנהלים לפי שיקול דעתה בהודעה של חודש מראש.