תקנון חוג אנגלית

1. כללי

 1. פעילות החוג בבית הספר הינה למשך 11 חודשים, החל מה 1.9 ועד ה 30.7 למעט ערבי חג וימים בהם לא מתקיימים לימודים בבית הספר, כגון חגים וימי שבתון. הספר, כגון חגים וימי שבתון.
 2.  בחודש יולי יתקיימו 4 מפגשים בלבד בכפוף לזמני הפעילות של ביה"ס.) חודש יולי הינו חלק מתוכנית הלמידה בחוג ולכן לא יתקבלו ביטולים, ולא יינתן החזר כספי.
 3. מחיר החוגים הינו מחיר שנתי המחולק למספר חודשי הפעילות וכולל בתוכו את הימים בהם המרכז אינו מפעיל חוגים עקב חגים וחופשות, כמצוין בסעיף .1
 4. פתיחת החוג מותנית במספר מינימום של נרשמים לפי שיקול דעת ההנהלה.

2. אופן ההרשמה והסדר התשלום

 1. התשלום יתבצע באמצעות הוראת קבע\צ'קים לכל חודשי הפעילות) מקסימום של 11 חודשים – ספטמבר עד יולי-כולל (התשלום הינו חודשי ויבוצע כל 10 לחודש
 2. כל נרשם יחויב בעת הרישום בדמי רישום שנתיים עבור ניהול, תחזוקה, וביטוח אחריות מקצועית) בשום מקרה של ביטול לא יהיה החזר של דמי ההרשמה.
 3. במידה ולאחר ההרשמה לא תימצא קבוצה מתאימה לתלמיד-דמי הרישום יוחזרו.

3. נהלי ביטול השתתפות והחזר בגין שיעורים שבוטלו:

 1. לא יתאפשרו ביטולים ו/או החזר כספים רטרואקטיבית.
 2. שיעור שיבוטל ביוזמת המורה-יוחזר במועד אחר בסוף תקופת הפעילות.
 3. במקרים בהם המורה לא תגיע מכל סיבה שהיא, השיעורים יועברו ע"י מורה אחרת או ידחו למועד אחר..
 4. ביטול ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות בחוג מחייב בתשלום מלא של אותו חודש והמשתתף/ת יהיה רשאי להמשיך בחוג עד סוף החודש
 5. כל תלמיד נרשם לקבוצה אחת אורגנית. במקרה של אי הגעה לשיעור מסיבות אישיות לא יהיה ניתן להשלים בקבוצה אחרת.
 6. לקוחות הנרשמים מתחילת השנה ועד ה1.1 יוכלו לבטל את המנוי עד ה,1.3החל מחודש מרץ 1.3- לא יתקבלו ביטולים וזיכוי כספי בגינם.
 7. לקוחות הנרשמים מתאריך 1.2 ואילך יוכלו לבטל עד חודשיים מיום הרישום. לאחר חודשים לא ניתן לבטל את המנוי ולקבל החזר כספי.
 8. לא ניתן להקפיא את המנוי.
 9. החוג מתקיים בבתי הספר אך אינו כפוף לאירועים שונים בבתי הספר כגון: טיולים או אירועים מיוחדים, ולכן שיעור שיתבטל בעקבות אירוע מטעם בית הספר לא יושלם.
 10. שגרת חירום- בזמן חירום (מלחמה, שביתה וכיוצא בזה) בהם ביה"ס יהיה סגור-השיעורים יועברו למתכונת זום, תלמיד שלא יוכל להשתתף מכל סיבה שהיא יקבל את השיעור מוקלט להשלמת החומר באופן עצמאי-לא יינתן החזר כספי במקרים אלה.

ד. הנהלת החוגים רשאית לבטל השתתפות של תלמיד שיפר את כללי ההתנהגות.

ה. במידה ומספר המשתתפים בקבוצה יורד במהלך השנה ל4 תלמידים-הקבוצה תיסגר והתלמידים יתמזגו בקבוצות מתאימות אחרות.

ו. במסגרת החוג יחולקו ספרונים לעידוד הקריאה בבית. ספרון שיאבד או יושחת יחויב בתשלום עבור קניית ספרון חדש.

ז. השיעורים בנויים ומפוקחים ע"י יעל כהן מורה מקצועית ומוסמכת להוראת האנגלית ומנהלת
החוגים, החוגים מועברים ע"י מורות המוסמכות להעברת החוג.
ח. הנחות- סכום השתתפות חודשי הינו 280 ש"ח, הנחת אח נוסף 10%, הנחת אח שלישי 5%.
ט. ההנהלה רשאית לערוך שינויים בנהלים לפי שיקול דעתה בהודעה של חודש מראש.

י. לידיעתכם, בעת הרישום בלינק שתקבלו, הנכם מאשרים כי חלק מהתמונות שיצולמו יועלו לאתר האינטרנט ולדפי הפייסבוק והאינסטגרם.